Pirita LOV sotsiaalhoolekande osakond

Teenused 

Aime Vaggo – osakonna juhataja 

Tel: 645 7620
e-post: aime.vaggo@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: juhib, korraldab ja koordineerib osakonna tööd.
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Ilona Raudsep – vanemspetsialist 
Tel: 645 7640
e-post: ilona.raudsep@tallinnlv.ee Tegevusvaldkonnad: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Ingrit Säär  vanemspetsialist
Tel: 6457623
e-post: ingrit.saar@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: Eakate hoolekanne, koduhoolduse korraldamine, kinnipidamise kohast vabanenud ja kodutud, hooldekodusse suunamine, alaealiste komisjoni sekretär. 
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Maarit Aro – spetsialist 
Tel: 645 7622
e-post: maarit.aro@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: toimetulekutoetus, Tallinna linna eelarvest makstavad toetused, töötute nõustamine ja teenustele suunamine.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
T 09.00 - 12.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Karen-Pauliin Konks – lastekaitse vanemspetsialist 
Tel: 645 7632
e-post: karen-pauliin.konks@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse, sõidusoodustused. 
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Margrit Vambola  lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 645 7621
e-post: margrit.vambola@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse, sõidusoodustused. 
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Linda Õisman - lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 645 7179
e-post: linda.oisman@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse, sõidusoodustused.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Viimati muudetud: 12.02.2018