Pirita Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna vastuvõtuajad

Alates 2.01.2019 on linnaosavalitsus suletud kell 12.00-13.00. Kui sellesse vahemikku jääb kohtumine mõni linnaosavalitsuse töötajaga, siis tuleb tal paluda uks avada.

Aime Vaggo – osakonna juhataja
Tel: 645 7620
e-post: aime.vaggo@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: juhib, korraldab ja koordineerib osakonna tööd.
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00


Ilona Raudsep – vanemspetsialist
Tel: 645 7640
e-post: ilona.raudsep@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Ingrit Säär - vanemspetsialist
Tel: 6457623
e-post: ingrit.saar@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: Eakate hoolekanne, koduhoolduse korraldamine, kinnipidamise kohast vabanenud ja kodutud, hooldekodusse suunamine, sotsiaalmajutusüksusesse suunamine, sotsiaalvalveteenuse korraldamine ja sõidusoodustused.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Maarit Aro – spetsialist
Tel: 645 7622
e-post: maarit.aro@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: toimetulekutoetus, Tallinna linna eelarvest makstavad toetused, töötute nõustamine ja teenustele suunamine.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
T 09.00 - 12.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Marju Pokrovski  – lastekaitse vanemspetsialist 
Tel: 645 7632
e-post: marju.pokrovski@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse. 
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Margrit Vambola - lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 645 7621
e-post: margrit.vambola@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse. 
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Linda Õisman - lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 645 7179
e-post: linda.oisman@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ning järelevalve, lähisuhtevägivalla juhtumid, koostöö koolide ja lasteaedadega.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Merit Vellemäe - lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 6457613
E-post: merit.vellemae@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: lastega perede nõustamine laste kasvatamisega seotud vanemate vahelistes vaidlustes. Kohtule arvamuste koostamine vanema hooldusõigusi puudutavates ning lapse vara ja pärimisõigusega seotud küsimustes. Vanemliku hoolitsuseta, asendushooldusel ja eestkostel olevate laste elu korraldamine ja järelevalve. Juhtumitöö riski- ja kriisiperedega.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Viimati muudetud: 12.02.2019