Puuetega inimeste sotsiaaltransporditeenus 2021

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet teatab, et alates 1. jaanuarist 2021 osutab sotsiaaltransporditeenust aktsiaselts Tallinna Linnatransport, mille juurde loodi erivedude osakond, taksoveoteenust osutab aktsiaselts Tulika Takso.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamiseks tuleb Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrus nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“ alusel esitada elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik taotlus või Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login. Sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome. Sellest lähtudes hinnatakse isiku abivajadust ja koostatakse otsus, mis annab õiguse kasutada liini-, juhu- või taksoveoteenust. Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Teenuse liigid on: liiniveo-, juhuveo- ja taksoveoteenus.

1.    Liiniveoteenus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Liiniveoteenus on teenus, mille puhul puudega inimeste veoks kohandatud sõiduk läbib Tallinna linna haldusterritooriumil kindlatel kellaaegadel kindla liikumistee (veoliin).

Liiniveoteenust on õigus kasutada isikul, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud raske või sügava puude raskusastme ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ja kes on vähemalt kolmeaastane ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja
1) kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle ja kes vajab teenust regulaarselt tööle, hoolekande- või õppeasutusse sõitmiseks;
2) kes vajab teenust regulaarselt dialüüsiprotseduurile sõitmiseks.

Veoliini määrab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kindlaks koostöös transpordiettevõtjaga arvestusega, et:
1) samal veoliinil on võimalik korraga vedada maksimaalset arvu teenuse kasutajaid
2) liiniveoteenuse kasutaja ühe sõidukorra kestus võib olla kuni 1 tund ja 15 minutit.

Amet võib veoliini määrata väljaspool Tallinna linna haldusterritooriumi asuva õppeasutuseni, kui Tallinna linna haldusterritooriumil ei ole teenuse kasutaja vajadustele vastavat õppeasutust.

Liiniveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidukorra elektroonilise sõidukaardiga. Liiniveoteenus on kasutajale tasuta.

2.    Juhuveoteenus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Juhuveoteenus on teenus, mille puhul sõidu lähte- ja sihtkoht ja aeg määratakse kindlaks ja kasutatav sõiduk valitakse teenuse kasutaja vajadusest lähtuvalt.

Juhuveoteenust on õigus kasutada vastaval isikul, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud raske või sügava puude raskusastme ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ja kes on vähemalt kolmeaastane ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja
1) kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle ja
2) kes vajab teenust üksiksõiduks tervishoiu- või hoolekandeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks.

Juhuveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidu elektroonilise sõidukaardiga. Juhuveoteenust osutatakse nii linna haldusterritooriumil kui ka sealt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmiseks.

3.    Taksoveoteenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Taksoveoteenust on õigus saada vähemalt kolmeaastasel raske või sügava puudega tallinlasel, kellel puudub täielikult nägemisfunktsioon või kes kasutab liikumisfunktsiooni kõrvalekalde tõttu väljaspool kodu liikumiseks ratastooli, käimislauda, käimistooli või käru ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Taksoveoteenus on teenus, mille puhul liikumise abivahendi vedamiseks kohandatud sõiduki või tavasõiduki tellib ning sõidu lähte- ja sihtkoha ja aja valib teenuse kasutaja. Taksoveoteenust osutatakse linna haldusterritooriumil ja linna piirist kuni 30 km kaugusele ja sealt tagasi. Alaealine kasutab taksoveoteenust koos saatjaga. Taksoveoteenus on kasutajale osaliselt tasuline.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

(1) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:

1) maksimaalselt 12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas;
2) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus;
3) osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu 2 eurot;
4) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas;
5) täistasulise sõidukorra tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

(2) Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:

1) maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas;
2) omaosalustasu 13 senti kilomeetri eest;
3) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas;
4) täistasulise sõidukorra tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

(3) Taksoveoteenuse kasutamisel on:

1) linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kasutaja kohta kalendrikuus 190 eurot;
2) omaosalustasu üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest kalendrikuu limiidi ulatuses;
3) täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendrikuus;
4) täistasulise teenuse tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

Alates 01. jaanuarist 2021 osutab sotsiaaltransporditeenust AS Tallinna Linnatransport. Liiniveo- ja juhuveoteenuse osutamine jätkub kehtinud tingimustel.

Klienditeenindus töötab kella kell 8.00-16.00, Pilve tee tn 8, 12618 Tallinn. 
Telefon 673 9331, mobiil 565 1133, e-post eriveod@tlt.ee.

Taksoveoteenust osutab AS Tulika Takso. Takso tellimine telefonil 612 0030, e-post info@tulika.ee, SMSiga 53 00 2728. Tellimisel teatada taksokaardi number, teenuse kasutaja nimi, sõidu lähtekoha aadress ja teenuse kasutamiseks kõrvalabi vajadus. Ooteaeg teenuse tellimisel võib olla maksimaalselt 30 minutit. Sõidualustamise tasu on 5 eurot 85 senti, kilomeetri hind päeval 79 senti ja öösel 89 senti, ajatasu 12 eurot tund. Taksodes saab tasuda sularahas ja pangakaardiga.

Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade asukohad ja telefoninumbrid:

Haabersti Linnaosa Valitsus – Ehitajate tee 109a, 13514 Tallinn;  telefon 640 4869, 640 4830
Tallinna Kesklinna Valitsus – Pärnu mnt 9, 10148 Tallinn; telefon  645 7848
Kristiine Linnaosa Valitsus – Metalli tn 5, 10615 Tallinn; telefon 645 7146
Lasnamäe Linnaosa Valitsus  Pallasti tn 54, 11413 Tallinn; telefon 645 7736
Mustamäe Linnaosa Valitsus – Vilde tee 118, 12614 Tallinn; telefon 645 7561
Nõmme Linnaosa Valitsus  Valdeku tn 13, 11621 Tallinn; telefon 645 7399
Pirita Linnaosa Valitsus  Kloostri tee 6, 11911 Tallinn; telefon 645 7640
Põhja-Tallinna Valitsus  Kotzebue tn 2, 10412 Tallinn; telefon 645 7086, 645 7093

Sotsiaaltransporditeenuse ümberkorraldamisega seotud küsimustele vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vanemspetsialist Tiia Tiik telefonil 645 7465 ja e-posti aadressil tiia.tiik@tallinnlv.ee, vastuvõtul Paldiski mnt 48a Tallinnas esmaspäeviti kell 15.00-18.00 ja  neljapäeviti kell 10.00-12.00.

Viimati muudetud: 29.12.2020