Reisijate avalik liinivedu Tallinn - Aegna Tallinn laevaliinil

Tallinna Transpordiamet (edaspidi hankija (registrikood 7502852) soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimine (edaspidi lihtteenuse hange).

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

07.01.2014

Lihtteenuse hanke nimetus

Reisijate avalik liinivedu Tallinn-Aegna Tallinn laevaliinil

Lihtteenuse hanke  lühiiseloomustus

 

Tallinna Transpordiamet korraldab avaliku konkursi vedaja leidmiseks koos laevaga laevaliini Tallinn - Aegna – Tallinn. Avaliku laevaliini teenindamise leping sõlmitakse kolmeks navigatsioonihooajaks aastateks 2014-2016. Navigatsiooniperiood on 15. mai kuni 15. Oktoober.
Pakkumused tuleb esitada paberkandjal hiljemalt 29.01.2014 kell 10:00, Tallinna Transpordiametisse, Vabaduse väljak 10, VIII korrus.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Eduka pakkumuse valiku aluseks on kogu lepinguperioodi veoteenuse tasu kogumaksumuse madalaim hind.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

08.01.2014 kell 10:00

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

14.01.2014 kell 10:00

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab lihtteenuse hankedokumendid saatma (e-post, aadress, faks)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Arenguosakonna peaspetsialist, Jaagup.ainsalu@tallinlv.ee, 640 4629

 

Viimati muudetud: 08.01.2014