2018-04-03 Robootilised digivahendid õppevahendina lasteaias

Robootilised digivahendid õppevahendina lasteaias - rohkem loovust ja valikuvabadust lastele motivatsiooni, huvipõhilisuse ja uudishimu kujundamisel