Rühm B-8 Iru Hooldekodus

1. novembril külastasid rühma B-8 lapsed Iru Hooldekodu.