Tallinna linnaarhiiv läbi aegade

1883. aastal ametisse astunud Tallinna esimese linnaarhivaari ülesanne oli korda seada mitmesaja aasta jooksul raekotta ladestunud Tallinna rae dokumendid. 1920.–30. aastatel kujunes linnaarhiiv üheks Eesti tähtsamaks ajalooteaduse keskuseks, mille väljaanded olid tuntud ka rahvusvaheliselt. Arhiivi arengusuunad katkestas Teine maailmasõda, mille käigus hävisid arhiivi hooned ning suur osa kogudest viidi „saksa rahva kultuurivarana“ Saksamaale. Eesti NSV-s aegne Tallinna arhiiv ei olnud klassikaline linnaarhiiv, kuna täitis ka Harjumaa arhiivi ja riikliku keskarhiivi ülesandeid. Arhiivi staatus linnaarhiivina taastati pärast Eesti taasiseseisvumist. Linnaarhiiv kogub ja säilitab Tallinna linnavalitsuse ja selle asutuste arhivaale ning tagab nende kasutamise. 1990. aastal tagastati II Maailmasõja ajal Saksamaale evakueeritud kogud, mis andis uue hoo Tallinna ajaloo uurimisele Eestis.