22.09.2011

Taavi Aas: Eesti e-valimistega seotud salastatud raportid tuleb avalikustada

Tunnustatud USA IT-teadlane ja e-valimiste turvalisusekspert dr Barbara Simons koostas pärast 18.–21. juulil toimunud Eesti-visiiti Eesti e-valimiste turvalisust käsitleva raporti, mis muuhulgas viitab ka e-valimisi käsitlevatele salastatud raportitele.

Tallinna abilinnapea Taavi Aas leiab, et kui Eesti e-valimiste turvalisuses kahtlejate raportid on avalikud, siis peavad avalikud olema ka e-valimiste turvalisusesse uskujate raportid. „Turvalisusprobleemide üle otsustamiseks tuleb Eesti e-valimiste kohta koostatud salastatud raportid viivitamatult avalikustada. Suurepärane võimalus avalikustamiseks avaneb järgmisel nädalal Tallinnas toimuval kahel e-valimisi ja muud e-temaatikat käsitlevatel järjestikustel üritustel ICEGOV ja VoteID.“  

Abilinnapea sõnul on valminud aruandes pööratud tähelepanu Eesti e-valimistega seotud olulistele turvalisusprobleemidele. „Dr Simons on kindlal seisukohal, et Eesti e-valimissüsteem ei ole turvaline, kuna see ei vasta mitmetele vajalikele ja üldtunnustatud nõuetele. Nimelt, e-valijatele ei ole tagatud nende hääletamise salajasus. Nende arvutid on kaitsetud valimistulemusi moonutada võivate pahavaraprogrammide vastu. Samuti on olemas siseoht – ei ole välistatud, et Eesti e-valimiste süsteemiga lähedalt seotud ja selle sees töötavate inimeste tegevus võib hääletustulemusi tahtlikult või tahtmatult mõjutada.

E-valimiste server on rünnakute suhtes haavatav igal pool ja igaühe poolt. Oluline on ka see, et Eesti e-hääletusüsteem pole avatud ega läbipaistev,“ lisas Aas. „Äärmiselt problemaatiline on fakt, et Eesti e-hääletussüsteemi ohutust pole uurinud sõltumatud arvutiohutuseksperdid. Eesti e-valimiste turvalisuse puudujääkidele on tähelepanu pööranud ka OSCE oma Eesti viimaseid valimisi käsitlevas raportis.“

Raport avaldati USA õiglaste ja ausate valimiste eest seisva organisatsiooni Verified Voting kodulehel internetiaadressil http://www.verifiedvoting.org/estonia, eesti keelde tõlgituna on raportiga võimalik tutvuda Tallinna linna kodulehel aadressil http://www.tallinn.ee/Aruanne-Eesti-e-haaletussusteemi-kohta

 

Uudise rubriigid: