Tallinn arvudes

Tallinna statistika aastaraamat "Tallinn arvudes" ilmub igal aastal augustis .xlsx-formaadis (Excel) arvandmed avaldatakse jaanuaris ja augustis.

Kogumik on eesti- ja ingliskeelne, vene keeles on toodud Tallinna üldandmed ja kogumiku teemade loetelu.

Trükis on mõeldud laiale kasutajaskonnale ning peaks pakkuma huvi nii riigi- ja omavalitsusametnikule, ettevõtjale, ajakirjanikule, teadustöötajale, õpetajale kui ka (üli)õpilasele. Trükist jagatakse ministeeriumitele, ametitele, inspektsioonidele, saatkondadele ja esindustele, õppe- ja teadusasutustele, raamatukogudele ning Tallinna ja Harjumaaga seotud asutustele ja liitudele.

Trükiväljaanne ühtib pdf-formaadis failiga. Kopeerimise ja andmete kasutamise lihtsustamiseks on kõik kogumiku tabelid eraldi failis (.xls).

Lisainfo ja tellimine:

Tallinna Linnakantselei teabeosakond
Peeter Kuulpak
Peeter.Kuulpak@tallinnlv.ee
640 4442

Viimati muudetud: 16.01.2019