24.01.2013

Tallinn korrastab oma koolivõrgu

Linnavolikogu kehtestas kava, mille alusel korrastatakse eeloleva kaheksa aasta jooksul Tallinna munitsipaalkoolide võrk.

Eesmärgiks on seatud luua optimaalne põhikoolide ja gümnaasiumide võrk Tallinnas, et tagada kõigile noortele võimalus omandada vähemalt põhiharidus ja soovi korral üldkeskharidus. Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul pidasid kava koostajad silmas muutuvat demograafilist ja sotsiaalset olukorda ning vajadust anda kvaliteetset haridust.

Vastandina eelmistele aastatele, kui õpilaste nappuses tuli mõni kool sulgeda, on aastatel 2013–2021 ette näha põhikooliõpilaste arvu kasvu enam kui 40%. Samal ajal jääb gümnaasiumiõpilaste arv praegusele tasemele, hakates suurenema pärast 2021. aastat. Koolide ruumikasutust korrastama ajendab ka vajadus eelarvevahenditega ratsionaalselt ümber käia. „Koolide sulgemist me praegu üldse ei kaalu, pidades silmas just hilisemat gümnaasiumiõpilaste prognoositavat kasvu,“ märkis Kõlvart.

Läinud aastani kehtis Tallinnas 2003. aastast pärinev munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava, mille alusel kujundati aastatel 2003–2012 gümnaasiume põhikoolideks, suleti põhikoole, lasteaed-algkoole muudeti lasteaedadeks või ühendati üheks asutuseks. Uus kava reageerib muutunud olukorrale. Õpilaste arvu vähenemine on sundinud omavalitsusi kogu Eestis oma koolivõrku korrastama.

Täpsemalt saab kavaga tutvuda https://aktal.tallinnlv.ee/static/Eelnoud/Dokumendid/endok7899.rtf

 

Uudise rubriigid: