Tallinn – laste- ja noortesõbralik pealinn

 Laste- ja noortesõbralik linn

Pea kõik Euroopa riigid on ühinenud UNICEFi  poolt algatatud liikumisega "Laste- ja noortesõbralikud linnad" (Child Friendly Cities). Liikumise eesmärk on tõsta esile ja tunnustada neid linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust.

2004. aastal ühines selle liikumisega ka Eesti. 2005. aastal omistas UNICEF Eesti Rahvuskomitee (alates 1. jaanuarist 2015 uue nimega MTÜ KOOS LASTE HEAKS) Tallinnale esimest korda kolmeks järgnevaks aastaks laste- ja noortesõbraliku linna tiitli. 2013. aasta lõpus pikendati seda aastani 2017, 2014. aastal pikendati osalus-sertifikaati aastani 2018.

Laste- ja noortesõbralikku linna tiitel pole auhind, vaid protsessi algus.

Tiitli omamine ei tähenda, et linnas on UNICEFi poolt ette antud eesmärgid ja tingimused täidetud, vaid et linnaametid, linnakodanikud, lapsed ja noored alustavad selles suunas ühiselt tegutsemist. See on protsessi algus, kus on märgata linna ja tema kodanike soovi muuta oma linn lapsesõbralikumaks!

 

Eesmärgid

Tingimused

UNICEFist

Tegevused

Laste -ja noortesõbralik ettevõte

 

Viimati muudetud: 02.05.2019