24.01.2013

Maailma 7 intelligentsema kogukonna hulgas ka Tallinn

Intelligent Community Forum (ICF) tunnustas Tallinna linna viiendat korda kui üht maailma seitsmest (Top7) kõige innovaatilisemast kogukonnast. Saadud tunnustus Top7 on teine etapp rohkem kui 400 konkurendi omavahelises jõukatsumises „Intelligent Community of Year 2013“ tiitlile.

Neljapäeval kuulutas Intelligentsete Kogukondade Liit (ICF) välja sel aastal Top7 (Top7 Intelligent Communities of the Year) pääsenud kogukonnad. Top7 nimekirja kuulujad on igaüks eeskujuliku majandusarengu näited ning sinna pääsemist peetakse omaette aumärgiks. See on oluline tunnustus Tallinna linnale kui kogukonnale.

Tallinna linnasekretär Toomas Sepa sõnul olid nii Tallinnal kui ka teistel konkurentidel taotluse esitamisel ühed ja samad teemad – innovatsioon ja tööhõive (Innovation and Employment), mille põhjal neid hinnati ning võrreldi teiste kogukondadega. „Samas peab ära märkima, et innovatsioon ja tööhõive on protsessid, mis on nii mõneski aspektis omavahel vastuolus. Innovatsioon seab üldjuhul eesmärgiks toota väiksema töötajate määraga suuremat hulka kvaliteetset teenust või kaupu. Tööhõive peaks aga tagama maksimaalsel määral töökohti ja vähendama tööpuudust,“ märkis Sepp.

Oma taotluses kirjeldati programme ja arengukavu, mis on loonud reaalse aluse innovatsioonile Tallinna linnas, sh IT Akadeemia loomise initsiatiivi, Eesti riigi Infoühiskonna arengukava aastani 2013+, Tallinna Innovatsiooni strateegiat jt.

„Tööhõivest rääkides ei saanud mööda minna majanduskriisi negatiivsest mõjust Tallinna tööhõivele, kirjeldades samas ka Tallinna linna poolt astutud tegusaid samme tööpuuduse mõjude leevendamiseks, sh programmi „Tallinn Aitab“. Tallinna Tehnikaülikoolis käivitati samal ajal mitmeid täiskasvanute täiendõppe kursuseid, mis omakorda andsid paljudele tööta inimestele võimaluse alustada uutelt stardipositsioonidelt,“ lisas Sepp.

Aasta Intelligentseim Kogukond 2013 kuulutatakse välja 7. Juunil. Tallinna linna on ka varem tunnustatud - aastatel 2007-2010 valiti Tallinn Seitsme Esimese Kogukonna nimekirja. Viimased kaks aastat pole aga kogukondade vahelisest jõukatsumisest osa võetud.

Intelligentsete Kogukondade Liit on mittetulundusühing, mis liidab intelligentseid kogukondi kogu maailmas. Organisatsioon tutvustab liikmeskogukondade saavutusi kogu maailmas, arendab liikmeskogukondade avaliku ja erasektori juhtide vahelisi isiklikke vastastikku kasulikke suhteid, töötab välja uurimisprogramme, aitab kaasa kogukondade rahumeelsele arengule ning püüab tagada parimad võimalused kogukondade infotehnoloogilisele, innovaatilisele ja dünaamilisele arengule.

Organisatsiooni liikmeks on võimalik saada üksnes kogukondadel, kes kvalifitseeruvad Smart21, Aasta Intelligentse Kogukonna või Seitsme Esimese Kogukonnana või on saanud Intelligentsete Kogukondade Liidult Asutajapreemia. Tallinna linn on ka Intelligentsete Kogukondade Assotsiatsiooni (Intelligent Community Association) asutajaliige aastast 2010.

Tallinna linna osalemine Intelligentsete Kogukondade Liidu töös annab suurepärased võimalused hankida Tallinna linna IT valdkonna edasiseks arenguks vajalikku informatsiooni maailma eri riikide avaliku sektori tänapäevastest IT ja teistest kõrgtehnoloogilistest lahendustest. Samuti annab see võimaluse tutvustada Tallinna linna kui edumeelset ja arenenud kogukonda ning linnajuhtimise kaasaegseid lahendusi laiemalt väljaspool Euroopa Liidu piire.

Lisainfo: www.intelligentcommunity.org/

Uudise rubriigid: