11.12.2012

Tallinn tunnustas parimaid noorteprojekte ja valis aasta noorsootöötaja

Täna anti Rahvusooper Estonia talveaias pidulikult üle konkursi „Suured teod“ tunnustusauhinnad, konkursile esitatud projekte hinnati kolmes kategoorias: suured teod Tallinna noortele, Tallinna noorte suured teod ja Tallinna aasta noorsootöötaja. Lisaks anti välja eriauhind laste- ja noortesõbralik tegu.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart avaldas heameelt, et pealinnas lisandub aasta-aastalt juurde põnevaid noorteprojekte, üha enam kaasatakse noori otsustusprotsessidesse ning noored ise tunnevad üha rohkem huvi ühiskonnas toimuva vastu. „Siinjuures soovin tänada ja tunnustada kõiki noorsootöötajad, tänu kellele on paljud noorteprojektid üldse teostunud,“ ütles Kõlvart. „Teadaolevalt on noored üks vääruslikumaid ressursse ja linna tulevik, kellesse tuleb hoole ja südamega suhtuda.“

Esimeses kategoorias pidas Tallinna linna noortenõukogu suure teo auhinna vääriliseks Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi projekti „Turvaliselt koju!“. Projekti näol oli tegemist Tallinna koolides ja huvialakeskustes toimunud ennetusprojektiga, mille raames viidi noorteni liiklusohutuse alast sõnumit. Teises kategoorias peeti peaauhinna vääriliseks MTÜ Estonian Freeride Guild’i poolt rajatud ekstreemspordiväljakut. Projekti raames loodi noortele mountainbike hüppepark, kus huvilised saavad tasuta oma meelisalaga tegeleda.

Kategoorias „Suured teod Tallinna noortele“ pärjati väikese teo auhinnaga Shokkin Group’i projekt „Graffiti Festival“ kui ka Mustamäe Avatud Noortekeskuse projekt „Iluoperatsioon“. Esimese eesmärgiks oli näidata noortele, mis vahe on graffitil ja vandalismil ning teise projekti raames anti koostöös noortega Mustamäe Avatud Noortekeskusele kaasaegne ja noortepärane nägu. Kategoorias „Tallinna noorte suured teod“ tunnustati väikese teo auhinnaga Jakob Rosina poole korraldatud projekti „Pane oma meeled proovile“, mille raames anti noortele võimalus kogeda ja seeläbi ka paremini mõista erivajadustega inimeste maailma. Samuti tunnustati samas kategoorias väikse teo auhinnaga Pelgulinna Gümnaasiumi õpilase Kauri-Romet Adamsoo initsiatiivil tehtud õppefilmi „Koolivägivald“. Lisaks leidis äramärkimist Urban Style’i ja JJ-Street tantsukooli projekt „Soditud seinte puhastamine Müürivahe tänavas“, mille eesmärgiks oli näidata, et sodimisel ja kunstil on väga suur vahe.
Eriauhinna „Laste- ja noortesõbralik tegu“ pälvis Mustamäe Avatud Noortekeskuse korraldatud projekt „Iluoperatsioon“. Lisaks märgiti samas kategoorias ära veel laste- ja noortefilmide festival Just Film, projekt „Turvaliselt koju!“ ja õppefilm „Koolivägivald“.

Tallinna aasta noorsootöötajaks tunnistati Mustamäe Avatud Noortekeskuses töötav Kristiina Vähk, kes on linnaosas aktiivselt tegelenud noorsootöö edendamise ja arendamisega. Aasta noorsootöötajat premeeriti rahaliselt ja parimad projektid said auhinnaks keraamilised teod, mis sümboliseerivad noorsootöö aeglast ent kindlat arengut.

Kokku esitati konkursile 22 nominenti, kellest parimad valis välja Tallinna linna noortenõukogu. Tallinn tunnustas silmapaistnud noorsootöötajaid, organisatsioone ja noorteprojekte juba kaheksandat aastat.

Uudise rubriigid: