Tallinna Kommunaalameti hankeplaan

TALLINNA KOMMUNAALAMET

KÄSKKIRI

Tallinn

13.02.2019 nr   1.1-15/21

 

 

Hankeplaani kinnitamine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013   määruse nr 37 „Tallinna Kommunaalameti põhimäärus“ § 8   lg 2 p 2 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 04.10.2017 määruse nr 30 „Tallinna hankekord“ §   3

 

Kinnitada Tallinna Kommunaalameti 2019. aasta hankeplaan vastavalt lisadele 1 ja 2.

 

 

 

 

(allkirjastatud   digitaalselt)

Ain   Valdmann

Ameti   juhataja

Viimati muudetud: 14.02.2019