Tallinna Kommunaalameti ja hallatavate asutuste palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 avalikustatakse 2015. aastast alates palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

Viimati muudetud: 29.08.2016