Tallinna Linnaarhiivi koondhinnakiri

Vastus arhiivipäringule on tasuline:

- kui arhiivipäring on esitatud õiguste või tehingute tõestamiseks vajaliku arhiiviteatise saamiseks, tasutakse selle eest riigilõiv (vastavalt Riigilõivuseadusele (§ 346) on see 15 EUR / teatis);

- kui arhiivipäring on esitatud uurimistöö või isikliku teabevajaduse eesmärgil, siis tasutakse sellele vastav Linnaarhiivi teenuste hinnakirja järgne tasu (15 EUR / päring).

- teatud juhtudel on võimalik arhivaalidest tellida ka ainult koopiaid (ilma arhiiviteatise või vastuskirjata), näiteks ehitise inventeerimisjoonistest.

 Arhivaalidest tehtud koopiate eest, ka siis kui nad lisanduvad arhiiviteatisele või päringuvastusele, tasutakse vastavalt Linnaarhiivi teenuste hinnakirjale:

  • paberkoopia A4 lehele - 0.60 EUR .
  • paberkoopia A3 lehele - 0.80 EUR .
  • digitaalkoopia:1 kujutis/kaader/lehekülg (arhivaal kuni A3 formaadis, optiline resolutsioon kuni 300 dpi) - 0.40 EUR .
  • digitaalkoopia:1 kujutis/kaader/lehekülg (optiline resolutsioon üle 300 dpi) - 2.50 EUR . 
  • digitaalkoopia CD-le või DVD-le salvestamise tasu - 2.50 EUR . 
  • koopiate varustamine arhiivisignatuuriga, 1 leht  -  0.10 EUR. (kui seda ei soovita, siis palume see avalduses ära märkida) 

Võimalik on taotleda ka kiirteenust: esitatud arhiivipäringule saab võimaluse korral vastuse 2 tööpäeva jooksul. Kiirteenuse tasu on  12.00 EUR. Kiirteenuse võimalikkus sõltub siiski esitatud päringu keerukusest. Vastav soov tuleb päringut esitades ära märkida, arhiivi kantselei annab tagasisidet selle realiseerimise võimaluse kohta.

Tallinna Linnaarhiivi teenuste hinnakirja kehtestamine (õigusakt).

Viimati muudetud: 02.06.2016