Tallinna Linnavaraameti tutvustus

Vabaduse väljak10.jpg

Visioon: Üheskoos loome homse linna!

Missioon: Loome targa, hooliva ja koduse linna

Väärtused

Inimkesksus: Töötame ühtse meeskonnana, aitame ja toetame üksteist, väärtustame ja teeme koostööd. Keerulistest asjadest püüame rääkida lihtsalt ja arusaadavalt. Meile on oluline, et linlase jaoks oleks teenuse saamine lihtne ja väärikas. Mõistame, et väärtust loome inimestele.

Usaldusväärsus: Oleme oma tegevustes ausad ja usaldusväärsed, langetatud otsused on põhjendatud ja läbipaistvad, meie sõnad ja teod on kooskõlas.

Kvaliteet: Oleme oma tegevusvaldkonna professionaalid, täidame oma lubadusi, keskendume eesmärgile ja lahendustele, oleme uuendusmeelsed ning arendame end pidevalt, et nõustada ka teisi.

Ameti tegevusvaldkond:

 • Tallinna Linnavaraameti tegevusvaldkond on linnavaraga, hoonete ehitamise ja haldamisega, maakorralduse ja maa maksustamisega seotud toimingute korraldamine, korteriühistute teabekeskuse tegevuste koordineerimine ning üürivaidluste lahendamine.


Tallinna Linnavaraamet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • Linnale kuuluvate tervikelamute ja sotsiaalmajutusüksuste majandamine, haldus-, tehnohooldus- ja heakorratööde korraldamine ning  eluasemete üürimine elamistingimuste parandamisel abi vajavatele isikutele;
 • linnale kuuluvate üksikkorterite majandamine;
 • linnavara võõrandamise korraldamine;
 • Tallinna linna ehitus- ja korrashoiutegevuse, haldamise korraldamine ning ehitiste kasutusse andmine.
 • Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamine;
 • elamumajanduse  arengut toetavate välis- ja arendusprojektide koordineerimine (nt korteriühistu juhtide koolitamine ja energiamärgise hankimise toetuse andmine, peremajade ehitamine vanemliku hooleta lastele ja sotsiaalmajutusüksuste rajamine);
 • era- ja avaliku sektori koostööprojektide arendamine;
 • maa maksustamise ja maakorraldusega seotud toimingute  korraldamine;
 • avalikult kasutatava maa, linnale kuuluvate ehitiste kruntide ja linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maa munitsipaliseerimine;
 • vara tagastamise ja kompenseerimise korraldamine;
 • maa erastamise ja korteriomandi seadmise korraldamine;
 • üürivaidluste lahendamine;
 • linnavaraks olevate kinnistute ja ehitiste kasutamise, käsutamise ning valdamise üle arvestuse pidamine.

Viimati muudetud: 27.09.2021