Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö valdkonna uuringud

Kõik Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö valdkonna uuringud on leitavad Tallinna uuringute infosüseemist.

2019
Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuuna tulemused (PDF)

2016
Tallinna 18+ ja riskiohus noorte osalemine noorsootöös 
Tallinna noorte osalemine noorsootöös. Koolinoorte arvamus . (ESITLUS)

2015
Tallinna noorsootöötajate arvamusuuring 

2010
Tallinna noorte osalemine noorsootöös. Koolinoorte ja lapsevanemate arvamus 

2008
Aspekte noorte kodanikuaktiivsuse kujunemisest (*.doc) - Eesti Noorsoo Instituut
Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused (*.doc) - Eesti Noorsoo Instituut
Tallinna avatud noortekeskuste töötajate arvamusuuringu tulemuste kokkuvõte (*.doc) Eesti Noorsoo Instituut

2007
Ülevaade Tallinna noortekeskusi külastanud noorte arvamustest noortekeskuste kohta (*.doc) - Eesti Noorsoo Instituut

2006
"Noorte vaba aja ja huvide struktuur” - Igivanad noorte probleemid aastal 2006 (*.ppt)
"Noored infot otsimas" (*.doc) SaarPoll
"Tallinna laagrikasvatajate pädevus ja selle arendamine" Tiiu Kadak


„Tallinna noorte vaba aja sisustanise eelistused, sotsiaalne ja poliitiline aktiivsus ning noorte enesemääratlus kui neid mõjutav faktor" (*.doc) - TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi (RASI) poolt korraldatud uuringuaruanne 
Tallinna noorte sotsiaal-poliitiline aktiivsus võrdluses Helsingi piirkonna noorte ja Eesti teiste piirkondade noorte aktiivsusega. 15-25 aastaste vanusgrupp (*.doc) - Uuringu teostaja Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut

Viimati muudetud: 31.01.2020