28.05.2014

Tallinna kodulehekülg sai värske ilme

Tänasest on Tallinna koduleht www.tallinn.ee uues kuues ja ka ülesehituselt oluliselt kasutajasõbralikum.

Uuendatud kujunduslahendus põhineb OÜ Faktum & Ariko ning Trinidad Consulting OÜ poolt veebikülastajate seas läbi viidud fookusgrupp-uuringul ning seetõttu ei ole tegu pelgalt ekspertarvamusel, vaid olulisima sihtrühma – veebikülastaja endi– arvamusel tuginevate muudatustega. Kujunduslahenduse autoriks on Tallinna lepingupartner WEB Expert OÜ.

Kodulehe üldmulje on atraktiivsem ja nüüdisaegsem. Senise kujundusega võrreldes on kõik olulisemad linna veebilehe ekraanivaated muudetud hoomatavamaks ja seeläbi soovitud teabe leidmine hõlpsamaks. Uuenenud kujunduslahendus on senisest tahvelarvuti-sõbralikum – reavahed on suuremad, tekstiosa kitsam, puuduvad puutetundliku ekraani jaoks ebamugavad navigatsioonielemendid.

Lisandus ka vaegnägijate versioon, mis on kohandatud ekraani (hääl)lugeritele.

Uudise rubriigid: