10.03.2015

Tallinna koolides viiakse läbi õpitoad „Läänemere kalade bioloogia ja kaitse“

10. märtsist alates toimuvad Tallinna üldhariduskoolide 7. klassi õpilastele 15 õpitoad, mille teemaks on „Läänemere kalade bioloogia ja kaitse“. Õpitoad viiakse läbi Tallinna Keskkonnaameti vahendusel välisprojekti „Citywater – võrdlusuuringud linnade veekaitses“ toetusel ja rahvusvahelise initsiatiivi „Läänemere väljakutsed - Baltic Sea Challenge“ edendamisel.

Õpitoas antakse ülevaade Läänemeres ja tema valgalal elutsevate kalade bioloogiast, kohastumustest keskkonnatingimustele, keskkonnaohtudest ja kaitsest läbi rohke omakäelise tegevuse (8-12 kalaliigi tundmaõppimine, kalade vaatlemine, mõõtmine, kaalumine, lahkamine jmt). Programmis tuuakse välja ka kala kasulikkus toidulaual. 

Igas kahetunnises õpitoas osaleb üks klass, ühest koolist võib osaleda kuni kaks klassi. Kaladega tutvutakse  märtsis - mais 2015.  Õpitoad viib läbi  MTÜ Koolitus ja -Nõustamiskeskus Hared.

„Citywater – võrdlusuuringud linnade veekaitses“ on Euroopa Komisjoni keskkonnaprogrammi „Life+“ projekt. Projekti üldine eesmärk on veekaitse põhimõtete täpsustamine, tõstmaks  veekaitsealast teadlikkust Läänemere piirkonna  omavalitsustes ning tagamaks rannikuvee seisundi järjepideva parandamise. Rahvusvahelise initsiatiivi „Läänemere väljakutsed - Baltic Sea Challenge“ algatajad on Helsingi ja Turu linnapead, kes sõlmisid 2007. aastal kokkuleppe, millega võtsid laiaplaanilise kohustuse Läänemere kaitsele suunatud tegevusteks. Tallinna linn võttis „Läänemere väljakutse“ vastu 2008. aastal.

Täpsem info:

Maie Zernask, keskkonnahariduse juhtivpetsialist
Tel: 640 47 65
e- post maie.zernask@tallinnlv.ee

Karolin Kairo-Gasman, projektijuht
Tel: 616 40 64
E-post: karolin.kairo-gasman@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: