Tallinna lasteaiajuhid külastasid Viljandi lasteaedu (11.04.13.)

11. aprillil 2013 külastasid Tallinna lasteaiajuhid ja haridusameti esindajad Viljandi lasteaedasid. Viljandis on kokku kuus munitsipaallasteaeda ning eralasteaiad. Tallinlasi võõrustasid Lasteaed Mesimumm, Lasteaed Midrimaa, Männimäe Lasteaed ja Viljandi Waldorflasteaed (eralasteaed). Vestlusringis tutvustasid lasteaedade direktorid juhtimissüsteemi, koostööd omavalitsustega jne. Eriti huvitavaks kujunes waldorflasteaia külastus, sest tegu oli tavapärasest erinevaga nii keskkonna kui ka tõekspidamiste ja väärtushinnangute poolest.