Tallinna noortenädala logo ja tunnuslause konkursi tingimused

Kinnitatud

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti

juhataja 21. november 2012

käskkirjaga nr 117

lisa 

Tallinna noortenädala logo ja

tunnuslause konkursi tingimused 

 

Korraldaja: Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Eesmärk: Valida Tallinna noortenädala tegevusi ja olemust kajastav ning sõnumit kandev logo ja tunnuslause.

Tallinna noortenädala põhieesmärk on pakkuda noortele nädala aja jooksul põnevatest ning mitmekesistest sündmustest koosnevat programmi vaba aja veetmiseks kogu Tallinna linnas.

 Konkursi üldtingimused:

1. Konkurss on avalik ja osavõtumaksuta.

2. Konkursist võivad osa võtta kõik noored vanuses 7–26, kes täidavad konkursi tingimusi.

3. Üks konkursist osavõtja võib esitada mitu tööd.

4. Konkursile võib esitada ainult logo või tunnuslause või mõlemad.

5. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2013.

 

Konkursitööle esitatavad nõuded:

1. Logo ja tunnuslause võib esitada eraldi ja koos.

2. Logo peab kajastama noortetemaatikat ning seostuma Tallinna linnaga.

3. Logo esitada formaadil A4.

4. Logo võib esitada nii must-valge kui värvilisena.

5. Tunnuslause on soovitavalt lühike, tutvustab tabavalt noortenädalat.

6. Tunnuslause võib esitada koos ingliskeelse vastega.

7. Iga konkursitöö peab olema varustatud märksõnaga.

 

Esitamine: Konkursitööd, pealkirjaga „Tallinna noortenädala konkurss”, palume saata elektrooniliselt emaili aadressil Robert.Lang [ät] tallinnlv.ee või posti teel Tallinna Spordi- ja Noorsooametile aadressil Vabaduse väljak 10b, 10146 Tallinn. Konkursitööle lisada autori nimi ja kontaktandmed (posti teel esitades eraldi paberil, varustatud sama märksõnaga, mis esitatav konkursitöö).

 

Konkursitööde hindamine, premeerimine:  

1. Valiku konkursitööde seast teeb vastav komisjon, kuhu kuuluvad noorte ja noorsootöötajate, linna ametiasutuste ning Tallinna Linnavolikogu ja -valitsuse esindajad.

2. Konkursi auhinnafond on 850 euro väärtuses kujundamistöödega seotud tehnikaseadmeid mille jagunemise üle on õigus otsustada komisjonil.

3. Konkursi võitjad avalikustatakse ja autasustatakse 2013. aasta veebruari alguses.

4. Konkursi võitjad on kohustatud avalikustama oma nime.

5. Konkursi võitnud logo ja tunnuslause autori(te)ga sõlmitakse logo ja tunnuslause ainuõiguse kasutamise leping.

6. Sobivate tööde puudumisel on komisjonil õigus kuulutada konkurss nurjunuks.

 

Omandi- ja autoriõigused:

1 . Võitjatöö omandi ja autoriõigused lähevad tähtajatult täies mahus üle Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, kellel on õigus võõrandada töö või lubada kasutada seda kolmandatel isikutel.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil on lepingu alusel õigus võitjatöö autoriõigustele ja õigus selle raames võitjatöö vastuvõtmisel teha seal muudatusi ning täiendusi.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil on õigus iseseisvalt otsustada võitjatöö kasutamine ning sellele kasutamisele ei kohaldata ajalisi, territoriaalseid ega esitlusviisi piiranguid.

4. Autoriõiguse tasu sisaldub auhinnafondis.

 

 

Täpsem info Tallinna Spordi- ja Noorsooametist
tel 640 4371
e-post Robert.Lang [ät] tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud: 02.01.2013