Tallinna tänavate seisunditasemed

Tallinna tänavate seisunditasemete määramise alused:
1. Majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 määrus nr 92 "Tee seisundinõuded".
2. Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määrus nr 15 "Tallinna linna omandis olevate tänavate seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine".

A - J
K
L - M
N - R
S
T - Ü

Viimati muudetud: 05.04.2018