Tallinna teede olem

KÄSKKIRI

Tallinn  

03.02.2020 nr T-9-1/20/11

Tallinna teede olemi kinnitamine                                               

Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2011 määrusega nr 20 kinnitatud teeregistri pidamise põhimäärus § 3 punkti 3 alusel Tallinna teede olemi kinnitamine

1. Kinnitan Tallinna teede olemi seisuga 1. jaanuar 2020 alljärgnevalt:

1.1 Sõiduteede üldpind 9 565 406 m2 ja 989 km (Lisa 1)

1.2 Kõnniteede üldpind 2 753 446 m2 ja 995 km (Lisa 2)

Viimati muudetud: 05.02.2020