Tallinna teede olem

TALLINNA KOMMUNAALAMET

KÄSKKIRI

Tallinn  

18.02.2019 nr 25

Tallinna teede olemi kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 14. märtsi 2011 määrusega nr 20 kinnitatud teeregistri
pidamise põhimäärus § 3 punkti 3 alusel

1. Kinnitan Tallinna teede olemi seisuga 1. jaanuar 2019 alljärgnevalt:

1.1  Sõiduteede üldpind 9 418 280 m2 ja pikkus 972 km (Lisa 1)
1.2  Kõnniteede üldpind 2 682 663 m2 ja pikkus 971 km (Lisa 2)


Ain Valdmann
Juhataja

Viimati muudetud: 20.02.2019