19.05.2015

Tallinna teenekad koolijuhid pälvivad raemedali

Abilinnapea Mihhail Kõlvart tegi linnavalitsusele ettepaneku tunnustada viit haridustöötajat kauaaegse silmapaistva tegevuse eest raemedaliga.

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt pälvivad raemedali Tallinna 21. Kooli direktor Naida Toomingas, Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor Külli Puhkim, Tallinna Tondi Põhikooli direktor Evi Kraan, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli ringijuht Natalja Baranova ning Tallinna Huvikeskus „Kullo“ ringijuht Ene Jakobson.

„Tallinna 21. Kooli direktor Naida Toomingas on hariduselule ja pedagoogilisele tööle pühendunud 51 aastat ning pälvib reamedali kauaaegse Tallinna haridusellu panustamise eest,“ ütles Kõlvart. „Saksa keele ja kultuuri propageerija Külli Puhkimit tunnustatakse raemedaliga kauaaegse tegevuse eest Tallinna Saksa Gümnaasiumi juhtimisel. Silmapaistva tegevuse eest erivajadustega laste hariduse arendamisel reamedali pälviv Evi Kraan on väljapaistev pedagoog ja vastava valdkonna tunnustatud ekspert. Tõnismäe Reaalkooli ringijuht Natalja Baranova saab raemedali 25-aastase tantsuansambli „Neposedõ“ juhtimise eest ning tantsupedagoog Ene Jakobson silmapaistva tegevuse eest tantsuansambli Sõleke juhtimisel.“

Naida Toomingas on töötanud õpetaja, õppealajuhataja ja koolijuhina. Alates 1996. aastast töötab Toomingas Tallinna 21. Kooli direktorina ning selle aja jooksul on kool silma paistnud kui headele tulemustele orienteeritud, innovaatiline, kaasaegne ja arenev õppeasutus. Kool osaleb aktiivselt olümpiaadidel, muusikalises tegevuses, rahvusvahelistes projektides ja koostöös ning näitab õppe- ja kasvatustegevuses silmapaistvaid tulemusi. Toomingas on otsustanud alates uuest õppeaastast pensionile siirduda.

Külli Puhkim on Tallinnas eestvedaja saksa keele ja kultuuri õppimise võimaluste pakkumisel, selle tulemusena saavad Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna lõpetajad ka saksa abituuriumi lõputunnistuse. Puhkim propageerib ja hoiab koolijuhina ka koolispordi traditsioone – Tallinna Saksa Gümnaasium on üks parimatest koolisporti viljelevatest õppeasutustest Tallinnas. Puhkim on suurepärane muusikapedagoog ja dirigent, kes on aastaid edukalt juhatanud kooli segakoori. Tallinna Saksa Gümnaasiumi alates 2000. aastast juhtinud Puhkim siirdub uuest õppeaastast pensionile.

Evi Kraan on töötanud erivajadusega laste kasvatajana, õpetajana, metoodikuna ning logopeedina. Alates 1997. aastast töötab ta Tallinna Tondi Põhikoolis (endine Tallinna I Internaatkool), kus õpivad erivajadustega lapsed. Alates 2000. aastast on ta Tallinna Tondi Põhikooli direktor. Kool on edukalt osalenud mitmetes haridusprojektides ning arendanud õpikeskkonda. Uuest õppeaastast siirdub Evi Kraan pensionile.  

Natalja Baranova on alates 1990. aastast Tallinna Tõnismäe Reaalkooli juures tegutseva MTÜ Tantsuansambel „Neposedõ“ kunstiline juht. Tema eestvedamisel on saavutatud tuntust nii kodu- kui välismaal. Tantsuansambli repertuaaris on ennekõike eesti ja vene tantsud, edendatakse rahvaste vahelisi kultuurikontakte. Rahvusvahelistel konkurssidel on saadud mitmeid laureaaditiitleid ning tänavu toimub juba 16. korda rahvusvaheline festival „Neposedõ kutsub sõpru“.

Ene Jakobson töötab Tallinna Huvikeskuses „Kullo“ alates 1987. aastast omaloodud tantsuansambli Sõleke peaballettmeistrina. Tantsuansambel Sõleke on pälvinud laialdast tunnustust Eestis ja mujal maailmas. Sõlekeses tantsib üle 330 noore. Jakobson on olnud seitsmel korral noorte- ja üldtantsupidudel lavastusgrupis, nii liigijuhina kui liigijuhi assistendina. 2001. aastal omistati talle Ullo Toomi preemia, 2007. aastast on ta Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemia laureaat.

Raemedalid antakse tunnustatutele üle 28. mail Lillepaviljonis õppeaasta pidulikul lõpetamisel.

Tallinna raemedal on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilisele isikule linnapoolse tunnustusena. Raemedali andmise otsustab linnavalitsus. Alates 2004. aastast välja antava raemedali on seni pälvinud 49 isikut.

Uudise rubriigid: