Tallinna linna Euroopa Liidu välisprojektid

EL lipp.jpgTallinna linnas viiakse läbi palju erinevaid Euroopa Liidu projekte, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondist, Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ning ka teistest EL programmidest.

  • Tallinna linna ametiasutustes on 29.01.2019 seisuga rakendamisel 118 projekti.  
  • Välisprojektide alast tegevust linnas reguleerib Tallinna Linnavolikogu määrus 21. veebruarist 2008 nr 6 Välisprojektides osalemise kord

Lisainfo EL projektidega seotud valdkonna kohta

2018. aasta algusest alustatud projekid

 

Linna EL välisprojekte koordineerib Strateegiabüroo

Kontakt: Irma Remma, Irma.Remma@tallinnlv.ee

Kristel Kibus, Kristel.Kibus@tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud: 13.01.2020