Tallinna linna Euroopa Liidu välisprojektid

EL lipp.jpgTallinna linnas viiakse läbi palju erinevaid Euroopa Liidu projekte, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondist, Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ning ka teistest EL programmidest.

  • Linna ametiasutustes rakendatakse 27.04.2020 seisuga kokku 121 EL välisvahenditest rahastatud projekti, kogumahuga 94544 481 eurot (millest välistoetuste kogumaht moodustab 77608 954 eurot ning linna omafinantseering 16935526 eurot).
  • Välisprojektide alast tegevust linnas reguleerib Tallinna Linnavolikogu määrus 21. veebruarist 2008 nr 6 Välisprojektides osalemise kord

Lisainfo EL projektidega seotud valdkonna kohta

 

Välisprojektide ettevalmistamist ja elluviimist koordineerib linna finantsteenistuse juures tegutsev Välisprojektide kompetentsikekus. Kompetentsikeskuse  eesmärgiks on  tõsta linna ametite ja hallatavate asutuste välisprojektides osalemise võimekust ning tugevdada linnale oluliste valdkonnaüleste projektide ettevalmistamise ja elluviimise koordineerimist.

Kontakt:

kompetentsikeskuse juht Krista Kampus, Krista.Kampus@tallinnlv.ee 

projektijuht Reet Nõmmoja, Reet.Nommoja@tallinnlv.ee 

projektijuht Aado Altmets, Aado.Altmets@tallinnlv.ee 

projektijuht Mart Brauer, Mart.Brauer@tallinnlv.ee 

projektikuraator Irma Remma, Irma.Remma@tallinnlv.ee

konsultant Kristel Kibus, Kristel.Kibus@tallinnlv.ee 

 

 

Viimati muudetud: 30.04.2020