07.10.2010

Tallinnas säilib sünnitunnistuse-tava

Vastavalt linnavolikogu otsusele jätkatakse Tallinnas pidulike sünnitunnistuste väljaandmist.

Volikogu esimehe Toomas Vitsuti hinnangul rõhutab sünnitunnistus, eriti selle pidulik kätteandmine linna esindushoones, iga lapse tähtsust. Seetõttu esitas Vitsut augustis eelnõu sünnitunnistuste väljaandmise jätkamiseks Tallinnas.  

„Elektrooniline kanne rahvastikuregistris ei asenda kindlasti traditsioonilist dokumenti, mille kätteandmine Raekojas on meeldejääv pidulik sündmus ja tähtsustab iga lapse sündi,“ põhjendas Vitsut oma ettepanekut.

Alates 1. juulist 2010 hakkas perekonnaseisutoimingute seaduse järgselt kehtima uus kord, mis ei näe enam ette lapse sündi tõendava tunnistuse andmist vastsündinu vanematele. Sünnitunnistust asendab elektrooniline kanne rahvastikuregistris, millest perekonnaseisuamet teeb lapsevanema nõudmisel väljavõtte. Vitsut viitas aga perekonnaseisuametnike kogemusele, et uus kord on põhjustanud pettumust vanemates, kelle jaoks koopiapaberile trükitud sünnitõend võrdsustub riigipoolse ükskõiksusega uute kodanike suhtes.

„Tallinnas on sündimus juba mitu aastat järjest suurenenud võibolla just tänu sellele, et siin on väärtustatud lapsi ning osatud hoida ja hinnata traditsioone,“ nentis volikogu esimees. „Ehkki Tallinna sünnitunnistus ei ole juriidilises mõttes kehtiv dokument, on sel siiski emotsionaalselt suur väärtus, nii et selle olulisust ei maksa alahinnata.“

Vitsut lisas, et Tallinn on talle teadaolevalt esimene omavalitsus, kus jätkatakse sünnitunnistuste väljastamist, kuid samasugust plaani peetavat mujalgi. Tänavu võtab see linnakassast ligikaudu 130 000 krooni, millest suure osa moodustab IT-lahendus. Selle võrra muutub tunnistuse väljastamine tulevast aastast peaaegu kaks korda odavamaks.

Nüüdseks on olemas ka sünnitunnistuse vorm, mis lubab kaunilt kujundatud Tallinna sümboolikaga ümbriskaantega dokumenti edaspidigi välja anda. Tallinnas sündinud laste vanemate soovil saavad nad tunnistuse kätte pidulikul tseremoonial Raekojas või Perekonnaseisuametis pärast lapse sünnikande tegemist. Tagasiulatuvalt antakse sünnitunnistused vanematele kätte 1. novembril, pidulikult saavad selleks soovi avaldanud tallinlastest noored vanemad tunnistuse kätte 18. novembril Raekojas.

 

Uudise rubriigid: