Tartu ja Tallinna linna koostööleping infotehnoloogia vallas

Arvestades

 • järjest kiiremat info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengut;
 • vajadust laiendada linlaste ligipääsu maailma infovaramutele ning vältida digitaalset lõhet ühiskonnas;
 • vajadust rakendada järjest rohkem e-teenuseid kohalike elanike ja omavalitsuste teenistusse;
 • vajadust võtta haridusasutustes kasutusele moodsad õpimeetodid ja infotehnoloogia;
 • vajadust pidevalt parandada ja kaasajastada infotehnoloogilisi lahendusi; kogemuste ning teabe vahetamise olulisust infotehnoloogia valdkonnas ja
 • infotehnoloogiliste lahenduste kallist hinda;

sõlmisid Tartu linn, keda esindab linnapea Andrus Ansip ja Tallinna linn, keda esindab linnapea Edgar Savisaar, koostöölepingu alljärgnevas:

 • e-teenused;
 • e-valimised;
 • interneti kättesaadavus linlastele (avalikud internetipunktid, koolitus, avalikud raadiovõrgud jne.);
 • infotehnoloogiavahendid koolides (riist- ja tarkvara, ühendused, riigihanked, e-kool, uued õpetusmeetodid, www);
 • linna administratsioon (nõuded riist- ja tarkvarale, dokumendihaldustarkvara, avalikustamine);
 • andmeturbega seotud probleemid.

Koostööleping allkirjastati lisaks paberile ka digitaalselt ning sellega saab tutvuda siin (avaneb DigiDoc kliendirakendususega)

Tartu ja Tallinna IT-koostööleping (.ddoc)

Viimati muudetud: 22.09.2014