Avalik konkurss Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Viimati muudetud 22.07.2020

TALLINNA HARIDUSAMET

kuulutab välja avaliku konkursi

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi  (A. H. Tammsaare tee 145) direktori

vabaneva ametikoha täitmiseks.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on pikaajaline keelekümbluskool, mis loodi 1969. aastal. Koolis õpib ligi 900 õpilast. Õppeprotsess põhineb kooli põhiväärtustel: turvalisus, avatus, edu- ja vastutustunne.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

Kandidaatidel esitada konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:

  • avaldus;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 16. augustiks 2020 Tallinna Haridusametile aadressil

Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, või digiallkirjastatult e-aadressile konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee  märgusõna „Konkurss”.

Lisainformatsioon telefonil 640 4959.

Ametlike teadete nimekiri