Ehitajate tee 128 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine

Viimati muudetud 10.02.2020

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab ajavahemikus 25.02-11.03.2020 Ehitajate tee 128 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu

Lubatud on täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendada, kuid mitte rohkem kui 10 % ulatuses esialgsest lahendusest, detailplaneeringu lahenduses määratud hoonete alust pinda suurendamata. Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peavad ehitusprojektid vastama alal kehtivale detailplaneeringule.

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee, PT taotluse nr. 1911002/08773 alt (leitav dokumentide otsingust taotluse numbri, aadressi ja katastritunnuse 78406:602:0002 järgi) ning samuti on võimalik dokumentidega tutvuda Tallinna planeeringute registri veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu nr. DP000720 juurest rubriigist „Dokumendid“.

Avalik väljapanek toimub Haabersti Linnaosa Valitsuses, Ehitajate tee 109a/1 kabinetis 205 nimetatud ajavahemikus tööaja jooksul. Lisainfo telefonil 6404 333.

Ametlike teadete nimekiri