Haabersti Linnaosa Valitsus otsib oma meeskonda pearegistripidajat

Viimati muudetud 21.07.2020

Haabersti Linnaosa Valitsus võtab teenistusse rahvastikuregistri sektori pearegistripidaja (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

Pearegistripidaja peamisteks tööülesanneteks on rahvastikuregistri seadusest tulenevate toimingute täitmine ja elanikkonna teenindamine rahvastikuregistri alastes küsimustes sh:

 • ·         elukohateadete ja nendega seotud teiste rahvastikuregistrisse kantud andmete muutmise dokumentide vastuvõtmine ja menetlemine;
 • ·         elukohateadetes ja lisadokumentides esitatud andmete õigsuse kontrollimine ja kandmine rahvastikuregistrisse, vajadusel päringute tegemine teistesse asutustesse;
 • ·         isikute aadressiandmeid puudutavate registriväljavõtete ja elukohatõendite koostamine ja väljastamine;
 • ·         välisriigi kodanikelt isikukoodi taotluste vastuvõtmine ja menetlemine isikukoodi moodustamiseks;
 • ·         eluruumi omaniku õigustatud nõudmise avalduste menetlemine;
 • ·         statistiliste aruannete ja kokkuvõtete koostamine;
 • ·         klientide nõustamine rahvastikuregistrit puudutavates küsimustes;
 • ·         rahvastikuregistri valdkonda puudutavatele selgitustaotlustele, märgukirjadele ja teabenõuetele vastamine.

Sobival kandidaadil on:

 • kõrgharidus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel ning vene keele ja inglise keele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine;
 • arvuti kasutamise oskus (teksti-ja tabeltöötlus);
 • hea suhtlemisoskus, kohusetunne, usaldusväärsus, täpsus ja korrektsus;
 • koostöövalmidus, otsustus-ja vastutusvõime.

Kandideerimisel tuleb kasuks varasem töökogemus ametikoha valdkonnas.

Omalt poolt pakume:

 • enesetäiendus-      ja koolitusvõimalusi;
 • sõbralikku      ja toetavat kollektiivi;
 • 35      kalendripäeva põhipuhkust.

CV ja  motivatsioonikiri märgusõnaga „Pearegistripidaja“ palume saata hiljemalt                             12. augustiks 2020  e-posti aadressil sirje.laes@tallinnlv.ee

Ametlike teadete nimekiri