Haabersti Linnaosa ValitsusAVALIKUSTAB projekteerimistingimuste eelnõu

Viimati muudetud 28.07.2020

Haabersti Linnaosa ValitsusAVALIKUSTAB                          

ajavahemikus 07.08–21.08.2020 projekteerimistingimuste eelnõu, mis on Jalami tn 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ning Jalami tn T1 kinnistute osas kehtiva detailplaneeringu tingimusi täpsustav.

Lubatud on täpsustada:

1. Hoonestusala tingimusi, hoonestusala suurendamist ja nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10%  ulatuses esialgsest lahenduses, hoonete alust pinda suurendamata.

2. Arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi. Lubatud on suurendada korterite arvu maksimaalselt 20%, sealjuures tuleb tagada 1,3 parkimiskohta korteri kohta.

3. Haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid. Lubatud on kavandada kahele kõrvuti asetsevale kinnistule ühine sissesõit. Jalami tänava äärde kavandada katkematu puuderida

Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtivale detailplaneeringule.  Materjalid on nähtavad veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu nr DP031790 juurest, rubriigist „Dokumendid“.

Avalik väljapanek toimub nimetatud ajavahemikus linnaosa valitsuses, Ehitajate tee 109a/1  II korrusel tööpäeviti.

Ametlike teadete nimekiri