Järveotsa tee 1a//1b//1d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikustamine

Viimati muudetud 10.01.2020

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab ajavahemikus 04.02–19.02.2020 Järveotsa tee 1a//1b//1d kinnistu ja lähiala detailplaneeringu

Käesolev teade on suunatud avalikkusele üldiselt, Järveotsa tee 1, Järveotsa tee 1a // 1b // 1d, Järveotsa tee 1c, Järveotsa tee 3 ja Järveotsa tee 13 kinnistute omanikele, Tallinn, Järveotsa tee 3 korteriühistule, Tallinn, Järveotsa tee 1 korteriühistule, Tallinn, Järveotsa tee 13 korteriühistule, Haridusametile, Tallinna Järveotsa Lasteaiale ja Maa‑ametile. Nimetatud detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2019.a korraldusega nr 1664-k

Planeeritava maa-ala suurus on 0,58 ha. Detailplaneeringu on koostanud K-Projekt Aktsiaselts, töö nr 17116. Eesmärgiks on muuta Järveotsa tee 1a // 1b // 1d kinnistu sihtotstarve elamumaaks ja määrata ehitusõigus ühe maa-aluse ja kuni 9-maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks.

Antud kuulutus avaldatakse vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõike 6 ja haldusmenetluse seaduse § 31 lg 1 p 1 kohaselt, kuna detailplaneeringu avalikust väljapanekust on vajalik teavitada ja vastav dokument kätte toimetada enam kui sajale isikule.

Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikus tööpäeviti tutvuda linnaosas, Ehitajate tee 109A/1 kabinetis 205 ja Vabaduse väljak 7 I korruse infosaalis, lauas nr 5. Detailplaneeringu joonise ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP043030

 
Ametlike teadete nimekiri