Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Viimati muudetud 20.05.2021

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikus 07.06 - 21.06.2021 Tallinna Linnavalitsuse 05.05.2021 korraldusega nr 461 vastu võetud Põhja-Tallinnas asuva 0,26 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute detailplaneeringu, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 15107.

Detailplaneering on koostatud eesmärgil liita Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistud, määrata moodustatava krundi sihtotstarbeks äri- ja elamumaa, määrata moodustatavale krundile ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused. Planeeringualale on tagatud juurdepääs avalikult kasutatavalt Kopli tänavalt ja Kesk-Kalamaja tänavalt.

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohaselt on antud ala juhtotstarve korruselamute ala, mis on mõeldud põhiliselt kahe- ja enamakorruselistele korterelamutele, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted jm. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Planeeritud ala asub Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 8 algatatud ja koostamisel oleva Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu kohaselt Kopli tn 2a // 2b, Vana-Kalamaja tn 2e, Kesk-Kalamaja tn 3 kinnistute osas segahoonestusalal ja ülejäänud osas liiklusalal. Segahoonestusalale võib kavandada kaubandus- ja teenindusettevõtteid, äri- ja büroohooneid, elamuid, ühiskondlikke ehitisi, keskkonda mittehäirivat väiketootmist jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Detailplaneering vastab koostatavale Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringule.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda ülalnimetatud ajavahemikus tööpäeviti Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis, Vabaduse väljak 7 ning elektroonselt Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP041780.

Ametlike teadete nimekiri