Kristiine Linnaosa Valitsus avalikustab enampakkumise tulemused linnarajatiste kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks Endla 45 kinnistu ees, Taksopargi bussipeatuse kõrval

Viimati muudetud 26.06.2020

Kristiine linnaosa vanema 26.06.2020 korraldusega nr T-23-1/20/30 kinnitatakse 04.06.2020 korraldusega nr T-23-1/20/26 välja kuulutatud kirjaliku enampakkumise tulemused linnarajatiste kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks:

Endla 45 kinnistu ees, Taksopargi bussipeatuse kõrval asuva 9 m² linnarajatise hooajalise müügilaua/leti paigaldamiseks kasutusse võtmiseks esitati üks (1) pakkumine. Nõuetekohase pakkumise esitas Norair Oganisjan FIE registrikood 11698831.

Linnarajatis antakse kasutusse hooajaliseks kaubandustegevuseks ning leping sõlmitakse järgmistel tingimustel:

1.1 linnarajatise aadress – Endla 45 kinnistu ees, Taksopargi bussipeatuse kõrval;

1.2 linnarajatise põhinäitajad – tänavamaa 9 m²;

1.3 linnarajatise valitseja – Tallinna Kommunaalamet;

1.4 isik, kellele linnarajatis antakse kasutusse – Norair Oganisjan FIE, registrikood 11698831;

1.5 lepingu tähtaeg – 1. juulist 2020 – 31. augustini 2020 k.a.;

1.6 linnarajatise kasutusotstarve – marjadega ning puu- ja juurviljadega kauplemine;

1.7 üüri suurus, üüri tasumise kord – 300 € (33,33 €/m²) ühes kuus tasuda vastavalt esitatud arvele hiljemalt maksustatava kuu viimaseks kuupäevaks.

Ametlike teadete nimekiri