Kristiine Linnaosa Valitsus võtab teenistusse vanemspetsialisti

Viimati muudetud 14.01.2020

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS võtab alates 10. veebruarist 2020 teenistusse

VANEMSPETSIALISTI

sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talitusse.

 

Peamised teenistusülesanded:

 • klientide nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;
 • klientide abivajaduse hindamine;
 • toimetulekutoetuse arvestamine ja määramine;
 • muude sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtmine ja ettepanekute tegemine toetuste määramiseks;
 • andmete kandmine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR).

Nõudmised kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • vene keele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
 • analüüsi- ja otsustusvõime, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • täpsus, korrektsus ning kohuse- ja vastutustundlikkus;
 • pingetaluvus, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • hea arvutiprogrammide kasutamise oskus (teksti- ja tabelitöötlus).

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses, soovitavalt sotsiaaltoetuste valdkonnas
 • ametikohal vajalike andmekogude kasutamise oskus;
 • inglise keele oskus;
 • B-kategooria juhilubade omamine.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • enesetäienduse- ja koolitusvõimalusi;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

Elukookirjeldus (CV) koos motivatsioonikirja ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata hiljemalt 31. jaanuariks 2020 e-posti aadressile eerika.rahuoja@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon telefonil 645 7141 (Eerika Rahuoja, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja).

Ametlike teadete nimekiri