Lasnamäe Linnaosa Valitsus avalikustab eelläbirääkimistega pakkumise tulemuse ja kasutusse andmise hooajalise müügiinventari paigaldamiseks Laagna tee T10 kinnistu osale

Viimati muudetud 26.06.2020

Lasnamäe linnaosa vanema 11. mai 2020 korraldusega nr T-24-1/20/56 „Tallinna linnale kuuluva rajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamine hooajaliseks kaubandustegevuseks Laagna tee T10 kinnistul (Laagna tee 80 ees) asuva linnarajatise kasutusse võtmiseks esitati 1 (üks) pakkumus. Pakkumus vastas nõuetele. 9 m2 suuruse linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise leping sõlmitakse osaühinguga NELLITELL (registrikood 10811308), tähtajaga 10.06-30.09.2020, üürimääraga 100 €/m2 kuus.

Ametlike teadete nimekiri