Lasnamäe linnaosas algab korraldatud jäätmevedu 1. novembril 2020

Viimati muudetud 14.09.2020

Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 10, nr 11 ja nr 12 alustab 1. novembrist 2020 korraldatud jäätmeveole teenuse osutamist Eesti Keskkonnateenused AS. Korraldatud jäätmeveo leping sõlmiti Tallinna Ettevõtlusameti ja Eesti Keskkonnateenused AS vahel viieks aastaks, leping kehtib kuni 31.06.2025. Seni jäätmeveopiirkondades nr 11 ja nr 12 Tallinna Jäätmekeskusega ning jäätmeveopiirkonnas nr 10 vabalt valitud jäätmevedajaga sõlmitud jäätmeveo lepingud lõppevad 31. oktoobril 2020. Selleks, et olmejäätmed saaksid ka edaspidi ära veetud, tuleb elanikel, korteriühistutel ja ka ettevõtetel sõlmida uus jäätmeveoleping Eesti Keskkonnateenused AS-iga. Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed, paber- ja kartongijäätmed, biolagunevad jäätmed ning suurjäätmed. Pakendijäätmete äraveo võimaluste kohta saab infot Tallinna kodulehelt (www.tallinn.ee/est/keskkond/pakendipunktid).

Eesti Keskkonnateenused AS alustab korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist kõikides Lasnamäe jäätmeveopiirkondades alates 1. november 2020.

Jäätmeveoteenuse osutamise eelduseks on jäätmevaldaja (elanik, korteriühistu, ettevõte) ja jäätmevedaja vaheline kokkulepe, mille käigus jäätmevaldaja ja jäätmevedaja lepivad kokku teenuse sisus (teenuse maht, sagedus, lepingu pool, teenuse aadress, kontaktandmed, arvete tasumise kord). Täna kehtivad korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastused ja jäätmemahutite ühiskasutused alates 1. novembrist 2020 enam ei kehti. Nende uuesti rakendumiseks on vajalik esitada uus taotlus Lasnamäe linnaosavalitsusele (www.tallinn.ee/Teenus-Korraldatud-jaatmeveoga-liitumisest-vabastamine). Jäätmeseaduse alusel korraldatud jäätmeveost vabastatud kinnistud ei ole kohustatud lepingut sõlmima.

JÄÄTMEVEOLEPINGUT saab sõlmida alates 01. oktoobrist 2020 iseteeninduskeskkonnas http://www.keskkonnateenused.ee/ (kus on nähtav ka hinnakiri), Eesti Keskkonnateenused AS kontoris kohapeal (kontaktid allpool) ning Lasnamäe linnaosavalituses (Pallasti tn 54, esmaspäeviti (5, 12, 19 ja 26.10) kell 14.00-17.00). Kõigile jäätmevaldajatele, kelle andmed on registris, saadetakse oktoobris eeltäidetud lepingud kontaktandmetes olevale aadressile.

 

LISAINFO

Eesti Keskkonnateenused AS

Telefon: 6400830

E-post: tallinn@keskkonnateenused.ee

Koduleht: www.keskkonnateenused.ee

Aadress: Artelli tn 15, Tallinn 15551

Avatud: E – R: 9.00 – 17.00

Ametlike teadete nimekiri