Linnavara müük 16. märtsil 2021 toimuval avalikul kirjalikul enampakkumisel

Viimati muudetud 19.02.2021

TALLINNA LINNAVARAAMET MÜÜB AVALIKUL KIRJALIKUL ENAMPAKKUMISEL

1. Puhangu tn 8-2A korteriomand alghinnaga 26 400 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 16. märtsil 2021 kell 9:00. Pakkumused avatakse 16. märtsil 2021 kell 9:05. Tagatisraha suurus on 2 640 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Puhangu tn 8-2A korteriomand (kinnistusregistriosa nr 17499501, 163/27980 mõttelist osa kinnisasjast, katastritunnus 78408:805:2260, sihtotstarve elamumaa 90%, ärimaa 10%, pindala 4813 m2, ja eriomandi ese eluruum nr 2A, mille üldpind on 16,3 m2, mille tähistus plaanil on 2A).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, surveseadme kaitsevöönd, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni vöönd ja sideehitise kaitsevöönd.

Elamul puudub energiamärgis.

Korteris on tsentraalne elekter ja kaugküte. Korter on rahuldavas seisukorras. Korteris puudub köök, WC ning pesuruum. Korteris on olemas püstik ning vee ja kanalisatsiooni ühendus on võimalik taastada.

Puhangu tn 8-2A korteriomand on antud kasutusse tähtajatult Tallinn, Puhangu tn 8 korteriühistule.

2. Kressi tee 6 kinnisasialghinnaga 60 600 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 16. märtsil 2021 kell 9:30. Pakkumused avatakse 16. märtsil 2021 kell 9:35. Tagatisraha suurus on 6 060 eurot.

Tallinna linnas Pirita linnaosas asuv Kressi tee 6 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 1502501, katastritunnus 78402:203:0701, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 601 m2, hoonestatud).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd. Kitsenduse objekt on elektriõhuliin alla 1kV.

Kressi tee 6 kinnisasjal asub amortiseerunud aiamaja (www.ehr.ee andmetel ehitisregistri kood 1010228701, ehitisealune pind 31 m2, suletud netopind 24,5 m2).

Kressi tee 6 kinnisasjal on liitumine elektrivõrguga.

Kinnisasi ei ole kasutusse antud.

3. Kotzebue tn 9-12 korteriomand alghinnaga 78 800 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 16. märtsil 2021 kell 10:00. Pakkumused avatakse 16. märtsil 2021 kell 10:05. Tagatisraha suurus on 7 880 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Kotzebue tn 9-12 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 13760501, 399/48498 mõttelist osa kinnisasjast, katastritunnus 78408:801:4230, sihtotstarve elamumaa 80%, ärimaa 20%, pindala 3786 m2, ja reaalosa eluruum nr 12, mille üldpind on 39,90 m2, mille tähistus plaanil on 12).

Katastriüksuse kitsendused: surveseadme kaitsevöönd, muinsuskaitseala või kinnismälestise kv, sideehitise kaitsevöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd, gaasipaigaldise kaitsevöönd, muinsuskaitseala või kinnismälestise ala, ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni vöönd.

Elamul on energiamärgis E.

Korteris on tsentraalne elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, gaas (korteris suletud), gaasipliit ja soojaveevarustus gaasiboileri baasil (hetkel puudub). Korter on halvas seisukorras ja vajab kapitaalremonti.

4. Laevastiku tn 14-5 korteriomand alghinnaga 15 300 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 16. märtsil 2021 kell 10:30. Pakkumused avatakse 16. märtsil 2021 kell 10:35. Tagatisraha suurus on 1 530 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Laevastiku tn 14-5 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 22544701, 190/9033 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78408:809:0024, sihtotstarve elamumaa 60%, ärimaa 40%, pindala 1533 m2, ja reaalosa eluruum nr 5, mille üldpind on 19,00 m2, mille tähistus plaanil on 5).

Katastriüksuse kitsendused: ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni vöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd ja ranna või kalda piiranguvöönd. Kinnistu asub Laevastiku miljööalal.

Elamul on energiamärgis F.

Korteris on tsentraalne elekter ja elektriküte. Korteri koosseisu kuulub üks avatud ruum. Korter on remonti vajavas seisukorras. Korteris puudub pesuruum, WC, köök, vesi ja kanalisatsioon (hoones olemas).

5. K. Kärberi tn 5-1 korteriomand alghinnaga 61 000 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 16. märtsil 2021 kell 11:00. Pakkumused avatakse 16. märtsil 2021 kell 11:05. Tagatisraha suurus on 6 100 eurot.

Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas asuv K. Kärberi tn 5-1 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 1055801, 231/10000 mõttelist osa kinnisasjast, katastritunnus 78403:310:0140, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1777 m2, ja eriomandi ese eluruum nr 1, mille üldpind on 52,6 m2, mille tähistus plaanil on 1).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni vöönd, surveseadme kaitsevöönd, sideehitise kaitsevöönd.

Elamul on energiamärgis D.

Korteris on tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter ja kaugkeskküte. Korter on rahuldavas seisukorras.

Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

6. Hommiku tn 4-1 korteriomand alghinnaga 68 700 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 16. märtsil 2021 kell 11:30. Pakkumused avatakse 16. märtsil 2021 kell 11:35. Tagatisraha suurus on 6 870 eurot.

Tallinna linnas Nõmme linnaosas asuv Hommiku tn 4-1 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 14038101, 563/2261 mõttelist osa kinnisasjast, katastritunnus 78404:407:8880, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2183 m2, ja eriomandi ese eluruum nr 1, mille üldpind on 56,3 m2, mille tähistus plaanil on 1).

Katastriüksuse kitsendused: ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni vöönd, sideehitise kaitsevöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd, gaasipaigaldise kaitsevöönd, riigikaitselise ehitise piiranguvöönd.

Elamul on energiamärgis D.

Korteris on tsentraalne vesi, kanalisatsioon, elekter, gaas ja küttesüsteemiks lokaalne keskküte (tahkekütte katel). Korter on väga halvas, elamiskõlbmatus seisukorras, vajab kapitaalremonti.

Korteris sees olev suures koguses prügi tuleb ostjal endal utiliseerida.

Vastavalt notar Evi Paberiti koostatud ja tõestatud kokkuleppele ühise maatüki kasutamiskorra kohta ja kinnistamisavaldusele jääb korteriomandi igakordse omaniku valdusesse ja kasutusse osa ühisest maatükist koos sellel paikneva ehitisega (kokkuleppega on võimalik tutvuda Tallinna Linnavaraametis).

7. A. H. Tammsaare tee 65-24 korteriomand alghinnaga 83 800 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 16. märtsil 2021 kell 12:00. Pakkumused avatakse 16. märtsil 2021 kell 12:05. Tagatisraha suurus on 8 380 eurot.

Tallinna linnas Mustamäe linnaosas asuv A. H. Tammsaare tee 65-24 korteriomand (kinnistusregistriosa nr 10172350; 614/16941 mõttelist osa kinnistust, katastritunnus 78405:501:1260, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1326 m2, ja reaalosana eluruum nr 24, mille üldpind on 61,40 m2, mille tähistus plaanil on 24).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, gaasipaigaldise kaitsevöönd, surveseadme kaitsevöönd, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni vöönd ja looduskaitse üksikobjekti piiranguvöönd.

Elamul on energiamärgis D.

Korteris on tsentraalne elekter, vesi, kanalisatsioon ja küte. Korter on remontivajavas seisukorras.

Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

8. Niidi tn 32 kinnisasi alghinnaga 49 200 eurot.

Pakkumus esitada hiljemalt 16. märtsil 2021 kell 12:30. Pakkumused avatakse 16. märtsil 2021  kell 12:35. Tagatisraha suurus on 4 920 eurot.

Tallinna linnas Põhja-Tallinna linnaosas asuv Niidi tn 32 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 5127650, katastritunnus 78401:101:1897, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 327 m2, hoone kasutusest maas).

Katastriüksuse kitsendused: elektripaigaldise kaitsevöönd, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni vöönd ja sideehitise kaitsevöönd.

Niidi tn 32 kinnisasjale on seatud Niidi tn 32a kinnisasja igakordsete omanike kasuks tähtajatu ja tasuta juurdepääsuservituut.

Niidi tn 32 kinnistul paikneb kasutusest maas olev hoone, mis on lammutatud, aga vundament on säilinud.

Niidi tn 32 kinnistul puuduvad veevarustusega, kanalisatsiooniga ja elektrivarustusega liitumised.

Kinnisasi ei ole kasutusse antud.

ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 33 „Linnavara võõrandamise kord”. Kinnisasjad müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Pakkumusele esitatavad nõuded:

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt võõrandamise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud linnavara (kinnisasja aadress), mille kohta ta soovib pakkumuse esitada. Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht koos postiindeksiga, kontakttelefon, e-posti aadress, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress); panga nimi ja arvelduskonto number, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada;

2) nõusolek osta võõrandatav linnavara enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

3) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (pakkumus); juhul kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa,

4) pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;

5) juriidilise isiku puhul äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja linnavara omandamise ning pakkumusele alla kirjutanud isikule volituste andmise kohta.

Pakkumused esitada müügi korraldajale, Tallinna Linnavaraametile (Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus).

Pakkuja poolt esitatud pakkumust ei ole võimalik pärast selle esitamist tagasi võtta ega muuta.

Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.

Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole: SEB Pank IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5238050050050319, selgituseks märkida kinnisasja aadress, mille tagatisraha makstakse. Sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes täisarvuna. Ühised pakkumised ei ole lubatud.

Puhangu tn 8-2A, Kotzebue tn 9-12, Laevastiku tn 14-5, A.H. Tammsaare tee 65-24 korteriomandite ja Kressi tee 6 ja Niidi tn 32 kinnisasjade ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Tallinna linnale (tasumiseks loetakse raha laekumist Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole) või hoiustada enne müügilepingu sõlmimist notarikontole tingimusel, et notar edastab hoiustatud raha kahe (2) pangapäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest Tallinna linna kontole. Kinnisasja notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.

K.Kärberi tn 5-1 ja Hommiku tn 4-1 korteriomandite ostuhind tuleb täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist hoiustada notarikontole. Korteriomandi notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud (sealhulgas notaritasu, riigilõiv, notariaalakti ärakirjade maksumus) tasub ostja.

Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist, Vabaduse väljak 10, IV korrus ja telefonidel 640 4637, 6404 500 ning Tallinna linna veebilehelt www.tallinn.ee/kinnisvara.

Pakkumused avatakse Tallinna Linnavaraametis (Tallinn, Vabaduse väljak 10, V korrus) ruumis nr 444.

Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse teatavaks enampakkumisele järgneval tööpäeval Tallinna linna veebilehel https://www.tallinn.ee/kinnisvara/tallinn-muub-kinnisvara-enampakkumine.

Arvestades koroonaviiruse COVID-19 levikut palume pakkumiste esitamisel ja pakkumuste avamisel osalemisel kanda näomaski ning järgida ametisiseseid hügieeninõudeid.

KINNISASJADEGA TUTVUMINE

Kinnisasjadega tutvumiseks palume aeg kokku leppida tööpäeviti alljärgnevalt:

Puhangu tn 8-2A, Kotzebue tn 9-12 ja Laevastiku tn 14-5 korteriomandid, Niidi tn 32 kinnisasi – Margus Parts, telefon 645 7035, e‑post: Margus.Parts@tallinnlv.ee.

Kressi tee 6 kinnisasi ja A. H. Tammsaare tee 65-24 korteriomand – Gelly Püssa, telefon 640 4512, e-post: Gelly.Pyssa@tallinnlv.ee.

K. Kärberi tn 5-1 korteriomand – Viktoria Soosaar, telefon 645 7775, e-post: Viktoria.Soosaar@tallinnlv.ee.

Hommiku tn 4-1 korteriomand– Kaja Adra, telefon 645 7389, e‑post: Kaja.Adra@tallinnlv.ee.

Ametlike teadete nimekiri