Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Viimati muudetud 07.11.2019

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses toimus 19.09.2019 Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitasid detailplaneeringu lahendusele vastuväiteid ja ettepanekud AS Merko Ehitus Eesti ja OÜ Color Kinnisvara esindav LINKLaw OÜ. Kuna vastuväidete esitajad oma vastuväidetest arutelul ei loobunud, jätkab Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringu menetlust vastavalt planeerimisseadusele.

Ametlike teadete nimekiri