Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande väljapaneku tulemuste avaliku arutelu tulemused

Viimati muudetud 20.07.2020

Lasnamäe Linnaosa Valitsus korraldas kultuurikeskuses Lindakivi 18.06.2020 Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande väljapaneku tulemuste avaliku arutelu. 27. jaanuarist kuni 28. veebruarini 2020 toimunud teise avaliku väljapaneku ajal esitasid detailplaneeringu lahendusele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele vastuväiteid ning ettepanekuid kokku 8 juriidilist ja füüsilist isikut. Arutelul osalesid füüsilised isikud ja OÜ Color Kinnisvara.  Kuna vastuväidete esitajad oma vastuväidetest arutelul ei loobunud, jätkab Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringu menetlust vastavalt planeerimisseadusele.

Ametlike teadete nimekiri