Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab 30. oktoobril 2019 toimunud eelläbirääkimistega pakkumise tulemused linnarajatise kasutusse andmiseks

Viimati muudetud 07.11.2019

Nõmme linnaosa vanema 6. novembri 2019 korraldusega nr T-26-1/19/59 kinnitati eelläbirääkimistega pakkumise tulemused linnarajatisele püsiva müügikoha/kioski paigaldamiseks Valdeku tn ja Võidu tn ristmiku juurde (Kraavi peatus).

Linnarajatise kasutusse võtmiseks esitati üks (1) pakkumus. Pakkumuse esitas RUNA OÜ (registrikood 14474428). Pakkumus vastas konkursiteates esitatud tingimustele. Pakkumise võitjaga sõlmitakse leping pikkusega viis (5) aastat. Üürihind 10,00€/m2 kalendrikuus, linnarajatise suurus 12,7m2.

Ametlike teadete nimekiri