Paepargi tn 9//Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Viimati muudetud 07.11.2019

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses toimus 20.märtsil 2019 Paepargi tn 9//Pallasti tn 56 kinnistu osa detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitasid detailplaneeringu lahendusele vastuväiteid ja ettepanekud Maria Derlõš , mittetulundusühing Lasnaidee ning Eva-Maarja Mand ja Lasse Nõlvak. Tallinna Linnaplaneerimise Amet jätkab detailplaneeringu menetlust vastavalt planeerimisseadusele.

Detailplaneeringu lahendust korrigeeritakse ning parandustega lahendus saadetakse vastuväiteid ja ettepanekuid esitanud isikutele kooskõlastamiseks pärast Keskkonnaameti otsust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Ametlike teadete nimekiri