Peremehetute ehitiste hõivamise teade

Viimati muudetud 02.12.2019

Tallinna Linnavaraamet teatab, et Tallinna Linnavalitsuse 27. novembri 2019 korraldusega nr 1552-k on tunnistatud peremehetuks ehitiseks Tallinnas, Lasnamäe linnaosas, Kantsi tänava kanalisatsioonitorustik (paikneb Kantsi tn T1, Peterburi tee T12 ja T28 kinnisasjadel).

Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Ametlike teadete nimekiri