Pirita Linnaosa Valitsus võtab tööle lastekaitse vanemspetsialisti

Viimati muudetud 06.11.2019

Pirita Linnaosa Valitsus võtab määratud ajaks teenistusse (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja) sotsiaalhoolekande osakonna

LASTEKAITSE VANEMSPETSIALISTI

kelle põhiülesanneteks on:

 • laste õiguste ja huvide kaitsmine;
 • abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;
 • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;
 • vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;
 • lastega perede nõustamine laste kasvatamisega seotud vanematevahelistes vaidlustes, kohtu nõudel arvamuste koostamine vanema hooldusõigusi puudutavates ning lapse vara ja pärimisõigusega seotud küsimustes, eestkosteasutuse esindamine kohtus;
 • koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega, teiste omavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega ning ühiskondlike organisatsioonidega.

Sobivalt kandidaadilt ootame:

 • sotsiaaltööalast kõrgharidust;
 • tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide leidmise ning kasutamise oskust;
 • väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas;
 • vene keele oskust suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
 • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust;
 • head pingetaluvust;
 • organiseerimis- ja algatusvõimet;
 • kohusetunnet, täpsust ja korrektsust;
 • hea arvutikasutusoskus (sh MS Word, MS Excel).

Kandideerimisel tulevad kasuks:

kohaliku omavalitsuse ametiasutuseslastekaitse spetsialistina töötamise kogemus;

 • kohtus esindamise kogemus.

Pakume:

 • mitmekesist tööd;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;

Tööle asumise aeg: november 2019

CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 20. novembriks 2019 e-posti aadressil aime.vaggo@tallinnlv.ee või postiaadressil Kloostri tee 6 Tallinn 11911

Lisainformatsiooni saab telefonil 645 7620 (sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Aime Vaggo)

Ametlike teadete nimekiri