Põhja-Tallinna Noortekeskus otsib oma meeskonda noorsootöötajat

Viimati muudetud 29.06.2020

Põhja-Tallinna Noortekeskuseeesmärgiks on korraldada noorsootöö-, kultuuri-, spordi- ja huvitegevust ning luua sellega Põhja-Tallinna linnaosas noortele võimalusi vaba aja sisustamiseks ning enesearendamiseks.

 

Noorsootöötaja tööülesanded

 • Noortele vaba aja tegevuste pakkumine ja läbiviimine ning noorte omaalgatuse toetamine;
 • Juhendab noortekeskust külastavaid noori ning edastab informatsiooni uutest tegevustest;
 • Osaleb projektides, laagrites, üritustel;
 • Kirjutab lisarahastusega noorteprojekte;
 • Korraldab kalendriaastas järjepidevalt vähemalt ühe kindla suunitlusega tegevusprogrammi;
 • Tulenevalt tegevuskavast organiseerib, valmistab ette ning viib läbi noortele noortekeskuses, keskusest väljaspool ja ülelinnalisi tegevusi.
 

Nõudmised kandidaadile

 • Kõrgharidus või selle omandamise lõppjärk noorsootöö, sotsiaaltöö, rekreatsioonikorralduse, psühholoogia erialal, kultuuri või haridusteaduste valdkonnas või omistatud noorsootöötaja kutse;
 • Tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende rakendamise oskus;
 • Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel ning soovitavalt vene keele või muu võõrkeele oskus B2 tasemel;
 • Arvuti kasutamise oskus;
 • Valmidus töötada õhtusel ajal ning nädalavahetustel;
 • Suhtlemis-ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võime, oskus efektiivselt kasutada tööaega;
 • Algatus-ja analüüsivõime;
 • Esmased tuleohutuse, esmaabi ja teised ohutusalased teadmised;
 

Kasuks tuleb

 • Eelnev töökogemus noortega/lastega
 • Juhiload ja auto kasutamise võimalus
 • Laagrikasvataja tunnistus
 • Projektitöö kogemus

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Töötasu: 500 EUR

Tööaeg: Osaline tööaeg (20 tundi nädalas)

Asukoht: Kopli 98, Tallinn

Tingimused ja lisainfo:

Palume saate CV ja motivatsioonikiri märksõnaga „noorsootöötaja“ hiljemalt 13. juuli 2020 e-posti aadressile: maris.poslin@ptnk.ee

Ametlike teadete nimekiri