Põhja-Tallinna Valitsus otsib oma meeskonda lastekaitse vanemspetsialisti

Viimati muudetud 14.01.2020

Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse talitus

otsib oma meeskonda

LASTEKAITSE VANEMSPETSIALISTI,

kelle peamisteks ülesanneteks on Põhja-Tallinna piirkonna lastega perede nõustamine nende õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest, abi osutamine konkreetsete probleemide lahendamisel; vanemliku hoolitsuseta ja väärkoheldud lastele abimeetmete korraldamine oma ametikoha volituste piires; alaealisi puudutavates tsiviilasjades kohtule arvamuse andmine, vajadusel lapse eraldamine perekonnast, eestkoste seadmise ja hooldusõiguse piiramise algatamine kohtus.

Sobival kandidaadil on:

 • Sotsiaaltööalane kõrgharidus.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.
 • Eesti keele oskuskõrgtasemel, vene keele valdamine ja ühe muu võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
 • Soovitavalt B kategooria juhiload

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd ja toetavat kollektiivi.
 • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
 • Põhipuhkust 35 kalendripäeva.
 • Palk 1500 eurot (bruto)

CV ja motiveeritud avaldus koos haridust tõendava dokumendi koopiagapalume saata märgusõna „lastekaitse vanemspetsialist“ all hiljemalt 28.01.2020 e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee

Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Katrin.Laur@tallinnlv.ee või telefonil 645 7075

Ametlike teadete nimekiri