Põhja-Tallinna Valitsus otsib oma meeskonda vanemspetsialisti finantsalal

Viimati muudetud 10.01.2020

Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakond otsib oma meeskonda

VANEMSPETSIALISTI finantsalal,

kelle peamisteks tööülesanneteks on:

 • peab äriruumide ja munitsipaaleluruumide üüri- ja kõrvalkulude arvestust vastavalt kehtivale korrale;
 • teostab soojuse, külma vee, elektri ja teiste kulude arvestust vastavalt tegelikule tarbimisele ja jaotab kulusid üürnike vahel
 • sisestab üüriarvete kulud üüriprogrammi ELKIS;
 • koostab koondaruande üüri- ja kõrvalkulude ning üürivõlglaste kohta;
 • kontrollib kuluarvete õigsust ja määrab eelarve tunnused eArvekeskuses;
 • teostab järelkontrolli esitatud arvete summade laekumiste üle;
 • koostab eelarve ja lisaeelarvete prognoosid;
 • võtab vastu isikuid, nõustab neid üüriarvestuse ning võlgnevuse küsimustes.

Sobival kandidaadil on:

 • erialane rakenduslik kõrgharidus ja soovitavalt kaheaastane finantsalane töökogemus;
 • tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende rakendamise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel;
 • hea arvuti kasutamise oskus:
 • hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime;
 • väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi;
 • enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi;
 • puhkust 35 kalendripäeva.

   

  Avaldus (motivatsioonikiri) ja CV palume saata märgusõna „Vanemspetsialist (finantsalal)“ all hiljemalt 27.01.2020 e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Toomas.Leetjoe@tallinnlv.ee või telefonil 645 7060
Ametlike teadete nimekiri