Rästa põik 3 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine

Viimati muudetud 27.11.2019

Kristiina Linnaosa Valitsus avalikustab Rästa põik 3 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu 06.-19.12.2019.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avalikul väljapanekul Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b III korruse toas 301 tööajal.

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee. PT taotluse nr 1911002/10220 ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil https://ehitus.tallinn.ee//tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=167602 PT menetluse nr PT247070 või Rästa põik 3 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logima).

Rästa põik 3 olemasolev lasteaia hoone lammutatakse, asemele kavandatakse ühe maa-aluse ning kahe maapealse korrusega hoone.

Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb Rästa põik 3 kinnistu ühiskondlike hoonete juhtotstarbega alale, kus võivad paikneda koolid, lasteaiad spordikompleksid, suuremad riigiasutused.

Kavandatav hoone on kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringuga, sobib suuruselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab piirkonna hoonestuslaadiga.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 19.12.2019.

Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata (alus haldusmenetluse seadus § 50 lõige 3).

Ametlike teadete nimekiri