Riigimaa 104 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikustamine

Viimati muudetud 13.01.2020

Põhja - Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikus 29.01 – 12.02.2020 Tallinna Linnavalitsuse 2.12.2019.a korraldusega nr 1560-k vastu võetud Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosas asuva 3,11 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Riigimaa 104 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 17015.

Detailplaneering on koostatud eesmärgil moodustada Riigimaa 104 ja Paldiski mnt 74a kinnistust kolm äri- ja elamumaa, kaks elamumaa, üks üldkasutatava maa või transpordimaa ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus kahe kuni 4 maapealse ning ühe kuni 3 maapealse korrusega äriruumidega elamu ning ühe kuni 4 maapealse ja ühe kuni 3 maapealse korrusega elamu ning alajaama ehitamiseks ja määrata kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda ülalnimetatud ajavahemikul tööpäeviti Põhja-Tallinna Valitsuse I korruse infosaalis, asukohaga Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos, I korruse infosaalis (laud nr 5), asukohaga Vabaduse väljak 7.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee.

Ametlike teadete nimekiri